Monday, December 20, 2021

הבת, הרבנית קולדצקי מתארת: 'איימו עלי וצעקו לי רוצחת'

 https://www.kikar.co.il/408136.html

 הרבנית הוסיפה והעידה כי כל בני משפחתו של הרב התחסנו נגד הנגיף: "הרב אמר לכולם להתחסן, כל הבנים, כל הנכדים, כל הנינים, כולם. רק לא מזמן היו אצלו רופאים בכירים, יחד עם הרופאים שלו שהסבירו לו על החיסונים והוא שוב אמר בדעה צלולה כי על כולם להתחסן".

"ברוך השם שהעולם ניצל מהשקרים האלו. אמרו שרוצים לדלל את הילודה, אבל ברוך השם כולם פרו ורבו, כמעט שישה בכרס אחד. כל הכלות שלי כולן התחסנו לפני הריון, אחרי הריון, או באמצע והכל בסדר".

בסופו של דבר סיפרה הרבנית קולדצקי כי אביה מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי התוודע לתקרית, ואף ביקש לשמוע את דברי המתנגדים: "הם ישבו שם זמן רב, עד השעה 02:00 לפנות בוקר. הרב שמע את הכל, ראה את הקלסרים ולאחר מכן שוחח עם הרופאים ובירר את הטענות, ושוב לאחר מכן אמר שהכל בסדר וכל הטענות שטויות ולכן צריך להמשיך ולהתחסן".

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.