Thursday, January 3, 2013

הגר"ע יוסף על הרב אמנון יצחק: "הקדיח תבשילו"

Kikar HaShabbatמרן פוסק הדור הרב עובדיה יוסף בהתייחסות ראשנה - חריפה בעוצמתה - על הרב אמנון יצחק     : "הקדיח תבשילו".
זו הפעם הראשנה בה מתייחס הרב עובדיה יוסף  לרב אמנון יצחק, מאז  רץ  האחרון  באמצעות מפלגתו 'כח להשפיע' לפוליטיקה. ריצה שבמהלכה תקף בחריפות רבה את בני משפחתו ומקורביו של הרב עובדיה יוסף.
במכתב ששלח הרב יגאל כהן מבני ברק למרן הגר"ע יוסף, השיב הרב בנחרצות. אנו מגישים את המכתב והתשובה במלואו:

שאלה: "לכבוד מורינו ורבינו פאר הדור מרן מלכא שליט"א, שלום וברכה וכל טוב סלה. ב"ה זכינו לפני כשנה לפתוח בית מדרש ובית כנסת ע"ש ספרו הגדול של מרן "יביע אומר", כשמטרתנו לחזק הקהילה הספרדית בבני ברק, ולהפיץ את תורתו של מרן. וב"ה יש כולל  אברכים המונה כשלושים אברכים, ושיעורי תורה לבעלי בתים ולנשים במשך כל שעות היממה.

"ובמקביל, לפני כשנה, התחיל למסור אצלנו הרב אמנון יצחק שליט"א, שיעור המתחיל בשעה  ארבע וחצי בבוקר עד לתפילת הנץ, בנושא חובת הלבבות שער הביטחון. והנה לאחרונה פונים אלי אנשים מאנשי בית הכנסת והקהילה תלמידי מרן, ושואלים האם ראוי שימשיך למסור שיעורים במקום הקרוי על שם מרן שליט"א. ואני חושש על נפשי להפסיק שיעור תורה המחזק אנשים רבים, ולכן באתי בשאלה למרן שיכריע  בנושא גורלי זה, ויורה לנו הדרך אשר נלך בה. בתודה ובברכת ימי על ימי מלך תוסיף
בהכנעה תלמידו אוהבו בלב ונפש - יגאל כהן".
תשובת מרן הגר"ע יוסף: "בזמן האחרון הנ"ל הקדיח תבשילו, ומצווה  להחליפו באדם ירא שמים, שאם דומה הרב למלאך ה' צבאות, יבקשו תורה מפיהו- עובדיה יוסף".
הרב אמנון יצחק מסר בתגובה ל'כיכר השבת': "על פי דעת תורה של אחד מגדולי הספרדים שקבלתי הרי תגובתי:
כל מי שיוצא נגדי בדבור או בכתב מבלי לברר את דברי בבית דין עובר על איסור דאורייתא של "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" חשן משפט סימן יז. וכל המדבר כנגדי סרה או לשון הרע ומאמין לשמועות מבלי לבררן עימי אין לו מחילה עולמית".

 

14 comments :

 1. Recipients and PublicityJanuary 3, 2013 at 5:29 AM

  Amnon Yitschak (AY) is a hot head baal teshuva (BT) who lacks daas and sechel, a common problem with many fanatical "born again" types, and in this case AY is a leader, actually he is a "Frankenstein" that was created by the same rabbis he is now fighting and who are now in the process of defanging him and hopefully putting him down once and for all.

  Like the "Troppenstein monster" that was created from pumping in big money and access to gedolim who gave him too much support too soon, in Tropper's case for his aim to "raise" the standards of conversions/kiruv, and in AY's case to make secular Israelis frum en masse. But in each scenario it went to their heads that could not hold such power and influence being that they are upstarts and nobodies.

  AY ran his corrupt "Shofar" organization and some of its top honchos have been accused of immoral deeds and corruption, but that had no traction.

  AY went on campaigns encouraging people to smash their TVs and boycott the Jewish singers, which on the surface sounds nice and frum, but really was just too extreme and showed how unbalanced his approach was.

  But the big rabbis looked the other way, and now it has come back to haunt them, because now that AY is eating away at their power base and wants to take away the Sefardi voters that Shas needs, they are turning on him in cannibal style.

  AY has made serious errors and blunders by attacking the venerated Rav Ovadya Yosef who is genuinely a gadol and has been big and famous before AY was even born.

  One does not have to agree with every pesak of Harav Ovadia Yosef, and many Ashkenazi rabbonim and poskim have disagreed with him, but he has published major seforim proving his bona fides as a true gadol in the Torah world and certainly in the world of Sefardim and anshei hamizrach, he is the posek ha'acharon for them and it it suicide to try to take him on head first, which AY in his immaturity has now done, without having anyone of equal stature to back him up.

  AY has tried to drag the Israeli Ashkenazi gedolim into this by seeming to have the backing of Rav Kanievsky and Rav Shteinman but they are not taking his bait even though AY is trying to twist their words, in another sign of his (AY's) political immaturity and lack of sechel by trying to ignite a thermonuclear war between the Ashkenazi and Sefardi gedolim just to save his skin.

  AY has gotta go.

  ReplyDelete
 2. How could you say "AY has gotta go."?

  Who else in the WORLD can cure infertility with a mitpachat?

  And if you look at the ancient TV's/CRT's that AY's followers are smashing in their demolition derbies, you can see that this is purely entertainment:

  http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2011/12/haredim-destroy-hundreds-of-tvs-345.html

  What I believe should be of concern is AY's recent interest in "kiruv" to Hispanic/Latino Gentiles.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Who else in the WORLD can cure infertility with a mitpachat?

   Jersey Girl, you don't seriously believe that he has any powers (apart from powers of persuasion)He is a fraud, i dont mean to be dismissive and i would be happy to discuss this further but i wouldnt want to waste tim, as i dont think you were being serious!

   Delete
  2. Jersey Girl is being sarcastic!

   Delete
 3. Doesn't the Gemara say somewhere that woe to a city that its leader is a talmid chochom? And if the gemara says this, why should people vote for talmidei chachomim and their political parties? Seems like they cause more mess than they clean up.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Not sure what you are referring to. I only could find

   Shabbos (11a): Raba b. Mehasia also said in the name of R. Hama b. Goria in Rab's name: [Let one be] under an Ishmaelite but not under a ‘stranger’; under a stranger but not under a Gueber; under a Parsee but not under a scholar; under a scholar but not under an orphan or a widow.

   רש"י מסכת שבת דף יא עמוד א

   תלמיד חכם - אם יקניטו יענישנו, וכן יתום ואלמנה, מפני שדמעתן מצויה.
   רבינו חננאל מסכת שבת דף יא עמוד א

   ולא תחת ת"ח. כלומר אין בו כח להציל מיד הרשעים בזרוע רמה.

   Delete
  2. Perhaps you are referring to this?


   Igros Moshe (Volume 8 Introduction page 27): Active involvement of gedolei Torah in politics - also in Israel - aroused [Rav Moshe Feinstein’s] opposition. He used to say that greatness in Torah is not combined with expertise in politics.

   Delete
  3. Regarding the above, there is an article in Mishpacha, quoting Rav Ephraim Greenblat, that Rav Moshe once considered moving to Eretz Yisroel, but was advised against it.
   The following is a quote from the article:
   Did he ever consider moving to Eretz
   Yisrael?
   “There was a time that he did, after an
   important delegation of rabbanim came
   and offered him the position of chief rabbi
   of Jerusalem, after the passing of Rav Tzvi
   Pesach Frank. He hesitated and deliberated,
   until the rebbetzin said she did not want to
   leave America because her children lived
   there. There was a time when he thought to
   come alone.
   “I know all this, because at the time I
   was traveling to visit my parents. When I
   came to bid him farewell, he said to me, ‘I
   have a shlichus for you. Go to Rav Michel
   Feinstein [his nephew] and Rav Dovid
   Soloveitchik, and tell them I have been
   offered the rabbanus of Yerushalayim, and
   ask whether I should accept or not.’ Rav
   Feinstein firmly said he should not come.
   ‘It’s very political in Israel. From the US
   he manages the world undisturbed,’ he
   explained. Rav Soloveitchik had similar
   sentiments. ‘Why should he enter the
   rabbanut?’ When I returned to the US, I
   delivered the messages, and the subject was
   closed.”

   Delete
  4. It is a Geamara in the 10th perek of Pesachim. It was a Tanna's advice to another Tanna.

   Delete
 4. Recipients and PublicityJanuary 4, 2013 at 9:49 AM

  "Avraham said...Doesn't the Gemara say somewhere that woe to a city that its leader is a talmid chochom? And if the gemara says this, why should people vote for talmidei chachomim and their political parties? Seems like they cause more mess than they clean up."

  So according to you, people should vote for am haratzim ignoramusus with no experience in politics at all instead? Where is the logic in that? You fail to realize the realities of the Israeli political system (do you what a political system is? in case you don't see the Wikipedia article "Political system is a system of politics and government. It is usually compared to the legal system, economic system, cultural system, and other social systems. However, this is a very simplified view of a much more complex system of categories involving the views: who should have authority, how religious questions should be handled, and what the government's influence on its people and economy should be....")

  Now, in the Israeli political system, given that the Jewish people have Judaism as their religion, there have always been RABBIS involved with its politics and religious issues are always involved at all times (whether pro, anti or neutral). The fact that the Israeli political system and election to the 120 member Knesset is based on proportional representation (and NOT on a "winner take all" system of majority votes) there have always been religious parties in the Israeli Knesset, ranging from the old time Mizrachi, to Agudat Yisrael (presently dominated by Chasidim loyal to Ger and Vizhnitz mostly), now also split with Degel HaTorah (founded by Rav Shach himself) united as "UTJ" or Yahadut haTorah. A few years before Rav E Shach passed away he encouraged and guided Rav Ovadya Yosef to found the Shas party. Now Amnon Yitschak (AY) wants to arbitrarily defy the life's work of the Aguda Gedolim, and spit on the party led by Rav Ovadya Yosef, all for what? To claim he will be less corrupt? He will give free pita and chumus and arak to everyone, with some agvaniyot thrown in? Not likely, because politics corrupts everyone, since power corrupts. But that is still no "heter" for AY's scorched earth attacks that will hurt the very people he claims to want to help. It is very hard to see how AY can defy Rav Yosef given Rav Yosef's stature and reputation in not just the Sefardi world but in the Torah world at large where he is considered a genuine Gadol, while AY, for all his charisma, is just a BT pipsqueek and amateur who is now learning his lessons the hard way. It will get worse for him if he does not back off from his attacks.

  ReplyDelete
 5. Recipients, I think you need to be more specific about what exactly RAY has done wrong. Being a hot head BT isn't a sin.

  ReplyDelete
 6. Hi R Eidonsohn,

  I'm referring to Pesachim 112 a - see the maamar of R Akiva and what he commanded his son Rabbi Yehoshua. There seems to be a clear difference between learning and being sufficiently meorav and involved in communal issues. At least thats what it seems like from the gemara.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pesachim (112a) Our Rabbis taught: Seven things did R. Akiba charge his son R. Joshua: My son, do not sit and study at the highest point of the town;12 do not dwell in a town whose leaders are scholars

   רש"י מסכת פסחים דף קיב עמוד א

   ואל תדור בעיר שראשיה תלמידי חכמים - דטרוד בגרסיה ולא במילי דציבורא.

   The following indicates that the day to day work should not be a talmid chachom, doctor or other involved heavily in a profession. This was the general rule in Europe. However that doesn't preclude seeking the advise of a talmid chachom on major policty issues.
   שו"ת יד אפרים סימן י

   ז. משרת ראש העיר
   חכמי ישראל בנסיונם הרב בניהול תפקידים צבוריים, לימדו אותנו לא לבחור לתפקיד צבורי אחראי ובמיוחד לראש העיר (ש"כל מילי דמתא עליהו רמיא") אדם, שהוא בעל מקצוע בשטח אחר, כגון: תלמיד - חכם, מלומד, רופא וכו', כיון שהאישים הללו מטבעם קשורים הם, אם להספר, ואם למקצועו הרפואי וכו'. ממילא יסבלו עניני העיר והציבור, על כן אמרו: אל תדור בעיר שראשיה ת"ח (פסחים קי"ב א') וכן שם (קי"ג א'): אל תדור בעיר דריש מתא אסיא (רופא). כי קשה להאמין שאנשים מלומדים הללו, יפסיקו מהיום עבודותיהם במקצועות העבר וירכזו מעתה כל כוחותיהם וכשרונותיהם רק בניהול עניני העיר והצבור.
   לפי פי' התוס' (ב"ב ק"י א' ד"ה ולא), היא גם כעין אזהרה לת"ח שלא לקבל עליו תפקיד צבורי אחראי כמשרת ראש העיר וכדומה, כיון שעל ידי זה יתבטל מתורתו. מכאן, שחכמינו הקדמונים לא ראו "ברכות בהרבה מלאכות" ולא חבבו חצי מלאכה ורבוי תפקידים. מאידך - אם קרה ותלמיד חכם קבל עליו תפקיד צבורי, אין לו בתקופה זו, לעסוק באופן קבוע, אף לא בתורה, אלא להתמסר כולו לתפקיד הצבורי שהוטל עליו. כך מספרים חז"ל: אמר ריב"ל ששים הלכות למדני ר"י בן פדייה בחרישת הקבר וכולם נשתכחו ממני בשעה שהייתי עוסק בצרכי צבור (מ"ר וארא ו' ז') ובתנחומא שם: מכאן, שהעוסק בצ"צ משכח תלמודו.
   כנראה, משום מתן פיצוי ועדוד לעוסקים בצ"צ, על שעליהם להזניח את תורתם אמרו בירושלמי (ברכות פ"ה ה"א): העוסק בצ"צ כעוסק בתורה (מובא גם בתוס' ל"א א'). יוצא דעת חכמינו שאם מישהו משמש בתפקיד ראש העיר, נשיא המועצה, ראש הקהילה וכדומה שבידו הופקדו עניני העיר והצבור, אין עליו לעסוק בשום דבר אחר, זולת שקידה על מלוי תפקידו לטובת עניני העיר והאוכלוסיה.
   יתכן שמשום זה, מוצאים אנו שבחלקם הגדול שמשו כפרנסים ומנהיגי צבור לאו דוקא תלמידי חכמים. לדוגמא בקדושין (ע"ו ב'): הילכך, רב ביבי דגברא רבה הוא ליעיין במילי דשמיא (עניני צדקה בבית הכנסת) ומר (דלא הצטיין כגברא רבה בתורה, ראה שם) ליעיין במילי דמתא (בצרכי צבור, רש"י) ובפיהמ"ש להרמב"ם (בכורות פ"ד) דבבחירת ראש הגולה "אין אנו חוששים לתורתו", וראה תשו' הרא"ם לרבנו אליהו מזרחי (סי' נ"ג) דטובי העיר שעוסקים בצ"צ אין הם חכמי העיר, וראה שם אריכות גדולה בכל עניני קהילה וצבור וכן ברדב"ז (הל' מתנות עניים פ"י ה"ח) שנוהגים למנות גבאים אף על פי שאינם חכמים. קהילות ישראל בבחירתם של פרנסים, ראשי ועסקני צבור, זכרו כנראה בכלל הנ"ל של חז"ל "אל תדור בעיר שראשיה תלמידי חכמים".


   Delete
 7. please specify when and what Rav Amnon Yitchok ever said against
  Harav ovadia Yosef
  never heard anything bad or negative that wasn't a lie

  MBG
  Beit Shemesh

  ReplyDelete

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.