Monday, January 18, 2016

Zurich rabbis condemn the harmful meddling of the Asra Kadisha regarding local cemetary


רבני ציריך במתקפה חסרת תקדים נגד אתרא קדישא הגורמים נזק רב בפעולותיהם הבלתי אחראיות - בתגובה לגל השמצות פרוע מצד אתרא קדישא * במכתבם כותבים הרבנים כי התערבות אתרא קדישא בנושא אין בה שום תועלת אלא רק נזק לשמירת קברי הקדמונים


בימים האחרונים עדים אנו לגל השמצות פרוע מצד אנשי אתרא קדישא נגד רבני העיר ציריך, וזאת בעקבות פעולותיהם השקולות והאחראיות בכל הנוגע להצלת בית הקברות העתיק בעיר ציריך בשווייץ.

פעלתני אתרא קדישא לא בוחלים בכל אמצעי בכדי להשמיץ את רבני העיר ציריך המכהנים בקודש ברבנות ציריך כבר עשרות בשנים, וכבר מנוסים בכל דרכי הפעולות והשתדלנות האחראית מול השלטונות, וגם בנוגע לבית הקברות העתיק בעיר העמידו רבני ציריך פיקוח מטעמם לוודא שלא יתחללו ח"ו מתי ישראל, אולם עסקני אתרא קדישא חרה להם שרבני העיר ציריך לא הסכימו לתת להם דריסת רגל בפיקוח על בית הקברות בציריך, ואשר על כן הכריזו מלחמה נגד רבני ציריך העומדים על משמר הדת וההלכה.

בזאת לא אמרו די, עסקני אתרא קדישא הכריזו היום על עצרת נגד רבני ציריך שתתקיים מול שגרירות ממשלת שווייץ בלונדון, ולשם כך הגיעו במיוחד להשתתף בעצרת הרב דוד שמידל יו"ר אתרא קדישא והרב משה דוד נידרמן יו"ר אתרא קדישא בארה"ב.

רבני העיר ציריך החליטו שלא לשתוק עוד מול ההשמצות הפרוע המתנהל מצד אתרא קדישא, ויצאו במתקפה חסרת תקדים נגד ארגון אתרא קדישא והפעולות הבלתי אחראיות הנעשות על ידו, שיכולות לגרום לנזק עצום לתועלת הענין.

במכתבם כותבים רבני ציריך שליט"א בלשון תקיפה וחריפה ביותר בענין בית הקברות בעיר: "הננו להודיע להציבור החשוב שבכל מה שנוגע להנ"ל באם ימצא שם עצמות הדבר עומד תחת פיקוחינו ע"י העסקנים החשובים דפה שיתנהל הכל כדת וכדין", רבני העיר מוסיפים ומבהירים במכתבם בדברים ברורים על הפעולות הבלתי אחראיות הנעשות על ידי אתרא קדישא: "ואחרי ישוב הדעת החלטנו שאין תועלת שיתערבו בענין זה עסקנים מבחוץ, ואדרבה זה יכול לגרום היזק".

על החתום באו הגאון הגדול רבי שאול ברייש שליט"א גאב"ד ציריך, הגאון החסיד רבי משה חיים שמרלר שליט"א גאב"ד מחזיקי הדת ציריך, והגאון רבי חיים משה הלוי לוי שליט"א אב"ד דקהל עדת ישורון ציריך.

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.