Wednesday, June 22, 2016

Get refusal and those who support the refuser is now considered a criminal offense in Israel

kikra HaShabbat

בעלים שרגילים לא לציית להחלטות בתי הדין הרבניים לתת גט לנשותיהם ולשחררן מכבלי עגינותן, ויעזו לסרב לכך - עלולים מעתה להגיע אל מאחורי הסורגים בשל עבירה פלילית 

אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, הנחה לאחרונה לפתוח בחקירה פלילית בנוגע למקרה שהובא בפניו, בו פסק בית הדין הרבני כי אדם חייב לתת לאשתו גט. הדיינים קבעו, כי בנסיבות העיגון החמורות אף ניתן לכפות על הבעל את נתינת הגט.
באותו הנידון, סבר בית הדין הרבני כי אביו של הבעל הוא הגורם הדומיננטי מאחורי הסירוב למתן הגט, והחליט לעכב את יציאת האב מן הארץ ולהורות על מאסרו מכוח פקודת ביזיון בית המשפט. כנגד החלטות בית הדין הרבני עתר האב לבג"צ, עתירה שעוד לא התקבלה אודותיה ההחלטה בעליון.
בעקבות הממצאים שעלו מההליך בבית הדין הרבני, פנה מנהל בתי הדין הרבניים אל היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, בבקשה כי תיפתח חקירה פלילית כנגד האב, בחשד לשידול בנו להפר הוראה חוקית לתת גט, וכן כנגד הבעל עצמו ועוד כמה מעורבים
כעת, במענה לפניית מנהל בתי הדין הרבניים, מבהיר היועץ המשפטי לממשלה את עמדתו העקרונית, ולפיה קיים אינטרס ציבורי משמעותי במתן כלים להתמודדות עם מצוקתן הגדולה של עגונות, ועם הפגיעה הקשה בחירותן ובכבודן. העמדה, שאומצה גם על ידי פרקליט המדינה שי ניצן, קובעת, כי בנסיבות מסוימות יש מקום לבחון גם הפעלת כלים פליליים לשם החירות הרצויה..

1 comment :

  1. If possible would you post a translation?

    ReplyDelete

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.