Tuesday, December 28, 2010

פילוסופיה והעיר הקדושה


YNET

אברהם הוא אברך שמתגורר בירושלים. הוא נראה בדיוק כמו עוד אחד מאלפי החרדים שחיים בבירה - כולל הכובע והחליפה. שום דבר לא מסגיר את העובדה שהוא בעצם משהו אחר. בין לימוד בבבא קמא לסוגיה בסנהדרין, הוא לומד בסתר עם החברותא גם את אריסטו, קנט ושיפנוזה. חומרים שמוגדרים בעגה הישיבתית כ"מינוּת", כפירה.

אפיקורסים שמאמינים

מתוך כ-30 אברכים בכולל של אברהם, שבעה מתוכם הם, כפי שהוא שמגדיר, "בעניין". אברהם, כמו כל חרדי בעל דעות "לא קונבנציונליות", זהיר מאוד. אך במגרש הביתי, מול קהל מאזינים סקרן וצמא, מתגלגלים הטיעונים לוויכוחים לוהטים, ודעות מהפכניות ביחס לחשיבה החרדית יתכתשו אלה באלה, הרחק מעין הממסד השמרני.

 "הפילוסופיה מאז ומעולם הייתה בתוך עולם הישיבות", הוא אומר, ומבהיר שחיים נחמן ביאליק, והחבורה מוולוז'ין לא המציאו את קיומו של "הספר הנוסף" המוסתר תחת ספרי הגמרא. לדבריו, בישיבות כמו פונוביז' וחברון, השכבה האינטלקטואלית התעניינה בפילוסופיה מאז ומתמיד, בסתר כמובן.

1 comment :

  1. אני נתקל בכתבה הזו בהרבה מקומות, נראה לי שעשו מהעכבר הר. אז כמה חבר'ה קצת סקרנים לגבי תרבות זרה, אין פה חדשה גדולה

    ReplyDelete

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.