Tuesday, June 19, 2012

Series of attacks on girls in Jerusalem -

.kikarhashabat
תוקף ילדים אכזרי מסתובב בשכונות חרדיות בירושלים, באין מפריע. אתמול הותקפה ילדה קטנה בגן שעשועים מרכזי בשכונת ארזי הבירה. הילדה נכנסה אל מגלשה סגורה, ובתוכה הותקפה ככל הנראה על-ידי אדם בעל חזות חרדית. עסקן שמטפל בפרשה: ההורים חוששים להתלונן (חרדים)....ו

עסקן תושב השכונה, סיפר לכיכר השבת: "אנחנו מקבלים לא מעט תלונות בתקופה האחרונה, אבל הבעיה היא שההורים מפחדים שהילדים יתלוננו במשטרה. הם לא רוצים שילדיהם ייחקרו. אפשר להבין זאת, אבל כך הבעיה מעולם לא תיפתר".

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.