Thursday, June 21, 2012

Beis Yaakov warns about Jerusalem molester

.kikarhashabat

במוסדות החינוך החרדים מחליטים להלחם בתוקפי הילדים, ולעשות סוף לתופעה הבלתי נסבלת שמחללת את נפשותיהם של ילדים תמימים.
בעקבות הפרסומים ב'כיכר השבת' על מקרי תקיפה קשים שהתרחשו בשכונות חרדיות בתקופה האחרונה, נרשמת התעוררות בנושא

לידי 'כיכר השבת' הגיע מכתב חריג שנשלח להוריהם של תלמידות בית הספר 'בית יעקב' הפועל בשכונה מסוימת בירושלים, ונחשב לבית ספר מפורסם.

זהו מכתב חריג מאוד, המהווה תקדים בציבור החרדי, שכן עד עתה לא נרשמה התייחסות פומבית לנושא, בטח שלא בפירוט כזה.

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.