Tuesday, January 27, 2015

Leah Kaufman - Holocaust survivor: "My mother told me that I must live to remember and tell the world"

YNET
היא עמדה בפני כיתת יורים, נשלחה לצעדת המוות, שרדה ברעב ובקור. לאה קאופמן איבדה הכל בשואה, ובנתה עצמה מחדש - תוך שהיא מתבצרת בשתיקה ארוכת שנים. עד לאחרונה: "אמא שלי אמרה לי שאני חייבת לחיות, לזכור ולספר לעולם. לא הבנתי את המילים, ידעתי רק שאסור לי למות"

במלחמה הזאת, להישאר יהודי היה קידוש ה', כי זאת הייתה מלחמה על היהדות", היא אומרת ל-ynet ו"אורות - טלוויזיה יהודית". כילדה במשפחה של שבעה ילדים, לאה הקטנה כלל לא הבינה שפרצה מלחמה, אף שבביתה אירחו פליטים נסערים שהגיעו מפולין. באחת השבתות, באמצע הקידוש, החרידו דפיקות חזקות וזעקות ברומנית את שלוות השבת. "אבא שלי סימן לנו לברוח ולהתחבא, אבל זה לא עזר", היא נזכרת. "הרומנים דרשו את הילדים. הוריי הוציאו אותנו".

3 comments :

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.