Friday, April 24, 2020

Save Our Daughters from IDF Draft During Corona


מידע חיוני ונחוץ לבת ישראל!!!
תצהיר דת? זימון ללשכת הגיוס? צו התייצבות?
גם בצל הקורונה זכויותייך לא נמחקו...
אם קיבלת זימון מאת הצבא, בטלפון או בדואר או בכל אמצעי אחר – דעי שיש דרך לכל בת דתיה, גם בימים אלה, לקבל 'תצהיר דת' ו'פטור' מהצבא.
כלל ראשון – אין להגיע פיזית ללשכת הגיוס בשום אופן גם אם הצבא דורש זאת. לפי החוק בת דתיה פטורה מהתייצבות בלשכה. הדרך היעילה והחכמה ביותר: להנפיק ב'רבנות-הראשית' מסמך 'הצהרת דת' ולשלחו בדואר רשום ללשכת הגיוס.
שימי לב: כדי שהמסמך שלך יגיע לצבא בלי עיכובים ובעיות, עליך לשולחו דווקא עם סוג דואר שנקרא 'דואר רשום עם אישור מסירה' בצורה זו המסמך שלך נשלח תחת אבטחה וברגע שהצבא קיבל זאת, את תקבלי הביתה קבלה חתומה.
שמרי את אישור המסירה היטב עד לקבלת הפטור (זו ההוכחה החוקית שלך שאכן התקבל התצהיר)
בת שמוסרת את התצהיר על ידי כניסה ללשכה לא מקבלת שום אישור שמוכיח שהיא אכן הביאה תצהיר ורבות הבנות שהסתבכו עקב כך .
הרבנות הראשית פועלת כעת במתכונת מצומצמת ועל כן כאשר צריך להנפיק 'הצהרת דת' בדחיפות, ניתן ליצור קשר עמם במספר 5889 * שלוחה 2 ולקבל זימון למרות הקורונה.

לכל שאלה, סיבוך, בקשת עזרה בנושא הפטור,
תוכלי ליצור קשר עם ארגון המסייע לבנות דתיות ללא תשלום 035456770  


For more details in English:

URGENT CORONAVIRUS ALERT for all draft age Israeli girls, including those w/ DUAL citizenship:


No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.