Tuesday, June 26, 2018

תהיו 'שוואנצונעס' - לא 'באטשים' • שיטת הקודש שמנחיל הרבי מויז'ניץ

BHOL
הרוחות בעולם החסידות בכלל, ובחסידות ויז'ניץ בפרט, סערו בשבועיים האחרונים סביב שיחותיו הנוקבות של האדמו"ר מויז'ניץ הצעיר - אותן נשא בפני חסידיו, הן בארה"ב והן בישראל. בשיחות, שנמשכו שעתיים ויותר, לימד הרבי את חסידיו שיטה קדושה בכל הנוגע להתנהגות חסיד לרבו והמשמעויות של כך.

לא היינו נזקקים לכתוב על כך ב'בחדרי חרדים', שכן דבריו של הרבי נאמרו בעיקרון בשיחות סגורות לחסידיו, כבדק בית בלבד. אך הקלטות מהשיחות דלפו היישר לרשתות החברתיות, ולקבוצות הנייעס העוקבות אחר הנעשה אצל הרבע'ס - כך שכל חסיד מחסידות כזו ואחרת התחרה עם חברו מי משיג ראשון את ההקלטה של הרבי, ומי שמע כל מילה.

השיחות הפכו נחלת הכלל, כאשר כמה מילים ספציפיות מתוכן, כמו למשל 'באטשי' ו'שוונצע', הפכו ללקסיקון חרדי רב תפוצה. זאת, לצד השיר שאותו שר הרבי, עם המילים "די שיטה הקדושה פון די הייליגע ישועות משה, דהיינו שוואנצונעס" - שיר שאינו מושר רק בקרב חסידי ויז'ניץ, אלא עלה גם לרשימת השירים הפופולרית בחתונות בארה"ב. בה בעת, חסידי ויז'ניץ אף החלו כותבים את המילה 'שוואנצונעס' בכל מודעת ברכה לחסידים.
"אין לו מה לחפש"
בדרשה שנישאה בסעודת מלוה המלכה במוצאי השבת האחרונה, נודע ל'בחדרי חרדים' כי הרבי הורה לחסידיו בבירור לשיר את שיר ה'שוואנצונעס' לאחר שיעורי התורה ברבים, כשהוא מוסיף כי - "אם מישהו יוצא באמצע השיר, להגיד לו שאין לו יותר מה לחפש פה אצלנו".

עוד סח הרבי בשיחתו, כי בשבוע שעבר ישב אברך ליטאי ב'בית תורה' - חדר סמוך לבית מדרש של ויזניץ - והגה בתורה. במהלך לימודו ענה האברך לשיחה טלפונית שקיבל במכשיר הסלולרי שהחזיק, כשהוא אומר במהלכה בין השאר את המשפט הבא: "אני לומד פה בבית עבודה זרה". אברכים ששמעו זאת, תפסו את הלה והעיפו אותו החוצה מבית המדרש. הרבי הוסיף ואמר: "נהניתי כששמעתי על כך. כך צריך לנהוג עם אנשים כאלה".

בנוסף ביקש הרבי, על פי הדיווח שהגיע לידי 'בחדרי חרדים', כי כל מודעה הנתלית בבית מדרש כלשהו של החסידות, תישלח אליו להגהה. "כל דרשן שמגיע לנאום במוסדות שלי - שיתאמו איתי", דרש הרבי.

כמו כן, אמר הרבי: "כשנכנסים אלי כל מיני אנשים ומתלוננים על כל מיני דברים שקורים בחסידות, ומציעים לי כל מיני הצעות - "לא משנה מי זה, גם דיין גם ראש הקהל, שלא יבואו אליי. מי שלא נאה לו יכול ללכת, אני לא אבכה אחריו".
לא מתביישים
חסידים עמם שוחחנו, מסבירים ל'בחדרי חרדים', כי כל החסידים מקבלים את הדברים באהבה רבה. "צריך להבין, הרבי הוא אבא שלנו לכל דבר, וכשהוא אומר את הדברים - גם אם הם נשמעים קשים, אנחנו מצייתים. הרבי רוצה שכך החסידות תיראה, וכך היא תהיה. כולנו חיילים של הרבי. בכל דבר אנחנו לא מתביישים". No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.