Wednesday, June 24, 2015

גדולי הדור אינם, והאינדיבידואליזם החרדי מרים ראש

The Marker

"התרבות החרדית משתנה", קובע ידידיה שטרן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. "לא רק שהם מתחילים לצאת לעבוד - פתאום יש תרבות של צריכה, של יציאה לנופש, ואפילו אינטרנט" ■ האם דווקא השאיפה למותרות תשכנע את החרדים בנחיצות היציאה לעבודה?

"לאור החשיבות שרואה הממשלה בעידוד התעסוקה ובהגברת שילוב המגזר החרדי בשוק התעסוקה, יוקם מטה לעידוד תעסוקת חרדים במשרד הכלכלה שיפעל לשילוב בתעסוקה מלאה ואיכותית של האוכלוסייה החרדית".
המשפט הזה הופיע בהסכמים הקואליציוניים שחתמו המפלגות החרדיות, יהדות התורה וגם ש"ס, עם הליכוד. הוא הופיע מיד לאחר משפט קודם, שבו התחייבה הממשלה לפעול "לעידוד קליטה בשירות הציבורי של עובדים חדשים מקרב האוכלוסייה החרדית, בין השאר באמצעות חקיקה".
אם תשאלו את צוות החרדים של המכון הישראלי לדמוקרטיה - סגן הנשיא פרופ' ידידיה שטרן, דורון כהן, גלעד מלאך וחיים זיכרמן - שני הציטוטים האלה הם רעידת אדמה. לא בגלל הניסוח שלהם, שנראה כמעט מובן מאליו, אלא בשל העובדה שהיו אלה המפלגות החרדיות שדרשו את הכנסתם. "מפלגות חרדיות דורשות מהממשלה לדאוג לתעסוקה איכותית של חרדים?" שואל שטרן. "זה בהחלט תקדים".
המכון הישראלי לדמוקרטיה, העוסק בשלל בעיותיה הדמוקרטיות של ישראל, הפנה בשנים האחרונות את מבטו גם לשאלת השילוב בחברה של האוכלוסייה החרדית. אין מחלוקת שהיעדר השילוב של החרדים בחברה הישראלית פוגע בה אנושות. רק לפני כמה שבועות פורסמה תחזית ארוכת טווח של הכלכלן הראשי באוצר, שממנה עולה כי אם דפוסי העבודה של החרדים והערבים לא ישתנו - כלומר אם הם לא יעבדו יותר, ויעבדו בשכר ובפריון גבוהים יותר - מדינת ישראל תגיע לקריסה.
האזהרה ההיסטורית של משרד האוצר, שכמותה לא נכתבה מעולם, נראית קודרת במיוחד על רקע ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה 
ה–34, שבמסגרתם ויתר ראש הממשלה, בנימין נתניהו, על כל ההישגים של הממשלה הקודמת שלו בתחום הפעלת הלחץ על החרדים להשתלב בשוק העבודה
[...]

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.