Tuesday, March 22, 2016

Unprecedented: Father jailed for son refusing to divorce wife

Update: Supreme Court delays jailing father
ynet

בג"ץ עיכב את כניסתו לכלא של אבי סרבן הגט
לאחר שבית הדין הרבני קבע בצעד תקדימי, כי יש לאסור אב של סרבן גט בשל סיוע לסרבנות - החליטה שופטת העליון על עיכוב ביצוע ההחלטה, עד להכרעה בבג"ץ
 


update from srugim

Arutz 7

Tel Aviv rabbinical court finds father encouraged son to leave disabled wife without religious divorce, sentences him to 30 days in jail.

For the first time in history, an Israeli rabbinical court has sentenced a man to prison because his son will not grant his wife a divorce.

The court ordered that a Jewish-American tycoon be sent to jail for 30 days in jail after his son refused to give his wife a get. According to Jewish religious law, a husband must give his wife a document known as a get in order for the couple to be divorced. A woman whose husband refuses to do so is called an aguna [plural agunot, literally "chained woman"].

The ruling came after it was found that the father has discouraged his son from granting his wife a get for the past ten years. The head of the Tel Aviv rabbinical courts, Rabbi Shlomo Shatsman, stated that "The complainant's extended and brutal divorce case is one of the hardest agunot cases the rabbinical court system has had to deal with."

The court heard the story of a haredi couple who married 19 years ago and lived in the US, where their two children were born. About 10 years ago, the family visited Israel. During their trip, the wife suffered a severe stroke. She was left disabled and remains confined to a wheelchair.

After the stroke, the husband abandoned his wife and children in Israel and returned to the US. Since then, he has refused to grant her a divorce. He has ignored the Tel Aviv rabbinical court's ruling that he must grant her a get, and did not even bother to file an appeal.

The court tried to uncover the husband's perplexing motives. The court's aguna branch carried out a secret investigation in Israel and the US, and found that his father, a rich businessman known for his philanthropy in the haredi sector, is behind the refusal. When the husband's parents visited Israel, the court summoned them to testify and even issued a restraining order preventing them from leaving the country until they do so. This alone was an unprecedented decision. The parents, however, had rabbis and public figures apply strong pressure to the court in an attempt to obstruct justice. [...]
 =============================================update=====
srugim

מאסר לאביו של סרבן הגט, איך זה בכלל חוקי?

במבט ראשון אכן נראית דרישה זאת כלא צודקת וכלא הוגנת, אולם במבט בוחן ומעמיק יותר, ניתן להיווכח כי דווקא זוהי דרך הישר וזו התוצאה המוסרית והצודקת. עו"ד מוריה דיין המייצגת את העגונה מסבירה

פסק דין תקדימי פורסם השבוע בפרשת עיגון חמורה, אשר בה יוצגה האישה על ידי ארגון "יד לאישה", לפיו אבי הבעל ייעצר בגין סרבנותו של בנו לתת גט. נשאלת השאלה – האם יש בכך צדק? הלא אנו אמונים על העיקרון לפיו "לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומת" (דברים כ"ג ט"ז). כיצד, אם כך, מצאנו לנכון לבקש מבית הדין להעניש אב על חטאי בנו?

במבט ראשון אכן נראית דרישה זאת כלא צודקת וכלא הוגנת, אולם במבט בוחן ומעמיק יותר, ניתן להיווכח כי דווקא זוהי דרך הישר וזו התוצאה המוסרית והצודקת.

כאמור, פרשה עגומה זו החלה לפני למעלה מעשור ובמרכזה ניצבת אישה אומללה אשר במהלך ביקור משפחתי בישראל עברה אירוע מוחי חמור אשר עקבותיו נותרו בה עד היום. אישה זו, אשר נותרה נכה במחצית גופה לצמיתות, ננטשה ע"י בעלה שחזר לארה"ב מיד לאחר שהאירוע התרחש וזאת בעצת אביו, לאחר שהובהרה לו חומרת מצבה של האישה. מאז ועד היום מעגן הבעל את האישה, בחסות אביו ובאופן אכזרי, וזאת ללא כל סיבה נראית לעין.

במהלך העדויות שהושמעו בבית הדין עלה כי לא רק שהאב הוא בגדר "מסייע" בעיגון האישה, אלא אט אט התברר כי הוא הוא בעל הדבר עצמו. אבי הבעל הוא המושך בחוטים, הוא המתנה את התנאים, הוא הקובע את הכללים, והוא אשר ברצותו תעוגן האישה וברצותו תשוחרר.

בית הדין עשה שימוש בסמכויות המוקנות לו בחוק, שעניינן אכיפה וציות לפסקי דין שניתנו כדין ע"י ערכאות שיפוטיות במדינת ישראל. מאחר וכנגד הבעל ניתן פסק דין המחייב אותו לתת גט והתברר כי אביו הוא הגורם המכריע באי קיומו של פסק הדין, לפיכך ניתן להטיל עליו סנקציות מכוח פקודת ביזיון בית משפט.

אולם, מהי המסגרת ההלכתית והמוסרית אשר בתוכה פעלנו אנו כמייצגי האישה ובגדרה ניתן פסק הדין? הנה מצינו בפירוש הרמב"ם על המשנה (תרומות ו, ג) לגבי המסייע לדבר עבירה כי הוא בכלל "לפני עיוור לא תיתן מכשול", וז"ל שם: "והמתעהו והמביא אותו לידי מכשול, או שציווהו על העבירה, או שסייעו עליה באיזה סיוע שהוא.. עובר הוא על מה שאמר ה' 'ולפני עור לא תתן מכשול' אם גרם לעבירה, או שעובר על דבר ה' 'אל תשת ידך עם רשע' אם סייע לחוטא". במקרה זה אבי הבעל, הגורם לעיגון האישה, הוא בבחינת "לפני עיור לא תיתן מכשול" ועובר על איסור חמור.

 

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.