Tuesday, January 18, 2022

הגאון רבי יוסף אפרתי חיזק את מקלב ותקף: "שיבוש דברי החזו"א"

 https://www.kikar.co.il/410333.html

ראש בית מדרש להלכה בהתיישבות חקלאית ואחד מרבני 'דגל התורה', הגאון רבי יוסף אפרתי, יוצא הבוקר (שלישי) להגנתו של חבר הכנסת מקלב, בנוגע ל'נטיעות ההצלה' של הליכוד בנגב.

כזכור, מקלב תקף בחריפות את מפלגת הליכוד שערכו נטיעות בנגב - בעיצומה של שנת השמיטה. מנגד, היו שטענו, כי מרן החזו"א, היה מתיר את הנטיעות.

במכתב שפרסם הרב אפרתי נכתב, "הנני לחזק את ידך על דבר מחאתך אודות "נטיעות ההצלה" שבקשו לבצע בנגב בשנת השמיטה. והדברים פשוטים שגם נטיעות לצורך חשוב, אפילו לצורך מניעת השתלטות נכרים על קרקעות – אין להתיר' כותב הרב אפרתי לח"כ מקלב ותוקף את חוסר המשילות בדרום - 'במקום שהשלטון יעשה את המינימום הנדרש ממנו, לסייר בשטחים, לוודא ולדאוג שלא משתלטים עליהם, השלטון עצמו מבקש להשתמש בהיתר עבודה בשביעית משום היתר ארנונא".

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.