Monday, February 18, 2019

אזהרה נגד התערבות ליצמן לכאורה - כבר לפני שנה

https://www.kan.org.il/item/?itemid=47287


חקירת סגן השר יעקב ליצמן – פרטים חדשים: הרופאה האוסטרלית הבכירה שהתלוננה על ההתנהלות בהליך הסגרת מלכה לייפר, החשודה בעשרות מעשי פדופיליה, הזהירה כבר לפני שנה במכתב להסתדרות הרפואית כי ליצמן מתערב כדי למנוע הליך הסגרה בצורה פסולה. מחר יתקיים דיון בבקשתה של לייפר להשתחרר ממעצר.

במכתב ללשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית כתבה הרופאה, ד"ר מרים קוטנר, המשמשת נשיאת הפדרציה האוסטרלית-יהודית לרפואה: "לד"ר צ'רנס (הפסיכיאטר המחוזי בי-ם) 'לא היה זמן' לחתום על חוות הדעת... נראה שליצמן מעורב במקרה הזה ומעורבותו נובעת מכוונות זדוניות – והיא שהובילה להתנהגות לא אתית של ד"ר צ'רנס".


בתוך כך, בחדשות הערב פורסם כי הרב יואל דירנפלד, מרבני קהילת חסידות בעלז באשדוד, מנסה לגייס כספים עבור לייפר, ופרסם מכתב בבתי הכנסת בעיר, שבו נכתב: "בקשה אישית ונרגשת מכל נדיבי הלב, אישה חשובה בת גדולים וצדיקים היושבת במעצר זמן רב בתנאים קשים ואכזריים, השם ישמור, על מנת להסגירה למדינת עכו"ם בחו"ל שסכנה מרחפת בכל המובנים. כדי להצילה, זקוקים לעורכי דין מומחים ומיוחדים שעלותם מסתכמת בסכומי עתק". הרב סירב להגיב לדברים בשיחה עם כאן חדשות.

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.