Tuesday, December 2, 2008

Sex offenders - Treatment in Charedi society


לפני כחמש שנים פנה הרב יהודה סילמן, דיין בבית דין בבני ברק, לדורון אגסי, עובד סוציאלי דתי, וביקש ממנו עזרה בטיפול בעבריינות מין. הפנייה נשמעה כזעקת "געוואלד", ואגסי - שבעבודתו כמנהל פנימייה לילדים בסיכון בבני ברק הכיר את התחום מקרוב - הציע לטפל בפוגעים. לנגד עיניו עמד הניסיון המוצלח של שירות המבחן לנוער בטיפול בקבוצות, שהוצע לנערים עברייני מין כחלופה למאסר.

ההצעה נפלה על אוזניים כרויות. העיקרון בשיטה הזאת - שלא מרחיקים את העבריינים אל מחוץ לקהילה, כלומר לכלא, ושלא פותחים להם תיק במשטרה - נראה כפתרון שהמנהיגות החרדית יכולה לחיות אתו בשלום. כך, בגיבוי מלא של רבנים, ייסד אגסי את עמותת "שלום בניך" לילדים בסיכון. מאחורי השם המעורפל-משהו, עמדה לראשונה תוכנית חברתית ברורה לחשוף את ממדי עבריינות המין במגזר החרדי, ולטפל בה.

אלימות על רקע מיני מעוררת שאלות קשות מנשוא בחברה שמתהדרת בעליונות מוסרית. נראה שהיה דרוש איש מקצוע כמו אגסי, המשתייך לזרם החרד"לי ושמכיר היטב את גם את העולם החרדי וגם את העולם החילוני, כדי להוביל פריצת דרך. מראהו הישיבתי - ללא נעלי ההתעמלות והכיפה הסרוגה הגדולה היה יכול להיראות חרדי מהשורה - ורגישותו, עוררו אמון רב. הוא פעל למעשה כמתווך בין הקהילה החרדית לד"ר טליה אתגר, מומחית לטיפול בפוגעים בעמותת "עלם" לנוער בסיכון.

ההרתעה - הליכה לכלא

בשבוע שעבר הסתיים קורס ראשון מסוגו לטיפול קבוצתי בפוגעים שיועד למטפלים חרדים, יוזמת שלום בניך בשיתוף עם עלם. הקשר עם עלם נוצר לאחר חמש שנות מגעים עקרים עם שירות המבחן, ותעייה בסבך הביורוקרטיה של משרד הרווחה. מחצית המימון לקורס הושג לבסוף מתרומה (מחברת צ'ק פוינט); משרד הרווחה התחייב להשלים את המימון.

בקורס שנמשך כחצי שנה השתתפו 13 מטפלים. בקרוב יחלו בשלב המעשי: כל זוג מטפלים יעבוד במשך שנה וחצי עם קבוצה של חמישה נערים. הטיפול מתבסס על עימות התוקף עם אחריותו וחינוך להתנהגות מינית בהתאם לקודים של החברה החרדית. המסגרת הקבוצתית נועדה להעניק תמיכה ולחנך לכבוד הדדי.

המועמדים לטיפול הם נערים חרדים שנמצאים במסלול שירות המבחן לנוער או כאלה שלא חלה עליהם חובת דיווח משום שאינם מתאימים לסיווגים הנכללים כיום בחוק. העבודה אתם מותנית בשיתוף פעולה עם פקידת הסעד ועם רבנים. כל מקרה נבחן תחילה על ידי המרכז לאלימות מינית של עלם, ואחר כך עובר הערכת מסוכנות, שלפיה יחולקו הנערים לקבוצות.

גורם ההרתעה, לדברי אגסי, הוא החלופה: הנערים יודעים שאם לא ישתתפו בטיפול, ייפתח להם תיק במשטרה והם יישלחו לכלא. "עבריינות מין קיימת בכל חברה", אומרת אתגר, "והחברה החרדית לא שונה". לדבריה, אין נתונים על היקף התופעה משום שרק מעט מקרים מדווחים למשטרה. זה אחד הקשיים בהתמודדות עם הבעיה. לדבריה, מומחים מייחסים כיום משמעות רבה לתרבות שממנה בא התוקף, ולכן נפתחות כיום קבוצות נפרדות לרוסים, ערבים וחרדים.
[...].

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.