Thursday, February 28, 2013

Beitar - Parents reported abuse & son has no school

Kikar Shabbat

לפני כעשרה ימים עצרה המשטרה את ישראל מלאכי בניאס, מלמד בעיר החרדית בית"ר עילית, בחשד שלכאורה התעלל ותקף באכזריות מספר רב של ילדים בכיתה בה לימד בשנים האחרונות.
בין המתלוננים נמצאים הורים לילד חרדי בן 9, שעל פי החשד גם הוא עבר מסכת התעללות קשה על ידי בניאס, לדברי ההורים, בעקבות התלונה במשטרה שהגישו, עברו מסע התנכלויות בקהילה. 
בראיון לעופר חדד בחדשות 2 שיחזרו ההורים את הרגע בו גילו שהילד עבר את המתקפה הקשה: "הילד התחיל לקשקש על הידיים, לעשות דברים מוזרים, ואני פשוט לקחתי אותו לחדר ודובבתי אותו. אמרתי לו- אתה מכיר 'מלמד' בשם ישראל מלאכי?, אז הוא אמר לי 'אמא, הוא רשע', אמרתי לו- מה הוא עשה לך?, הוא אמר לי- הוא לקח אותי...", בשלב זה האמא לא הצליחה להמשיך לדבר ופרצה בבכי.
מסכת היסורים הקשה שעבר הילד ומשפחתו לא מסתיימת בזה, לדבריהם: "ידענו את המפקח ואת המנהל, התגובה שלו הייתה מאוד חריפה, 'מה פתאום תיקחו טיפולים לילד?', 'תלכו לרבנים, הרבנים יטפלו"'.
"הילד הולך לתלמוד תורה וחוזר, ואחרי זה יומיים הוא בבית סיפרה האם וטענה שהילד עבר מסע התנכלויות. "מה עכשיו? 'לא היה לי מחברת', 'לא היה לי מחק'" תירץ הילד את ההיעדרות מבית הספר.
לדברי האבא: "מנהל אגף החינוך בעיר אמר מפורש 'בגלל שהלכתם למשטרה אז אנחנו לא נטפל בילד הזה, תמודדו איתו לבד', הוא אומר 'איך אתם רוצים, איזה מנהל יקבל אותו?, הרי יש לו כתם, יש לו בעייה'".


No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.