Wednesday, May 30, 2018

Prof etkes cites Yated regarding Daas Torah or - why R Kaminetsky is infallible

       עיון אקראי בגיליון "יתד נאמן" מיום שישי, ל' בתשרי
               תשע"א ‎(8.10.10)‎‏ קורע חלון לפני המתבונן "מבחוץ" המבקש ללמוד על מקומם
               ועל תפקידם של "הגדולים" בחברה החרדית בת ימינו. בגיליון שתי ידיעות
               ומאמר פובליציסטי אחד – ובכולם מככבים "גדולי ישראל". עניינה של
               הידיעה הראשונה הוא מאבקה של החברה החרדית נגד הליכי הגיור של חיילים
               עולים המתנהלים במסגרת צה"ל. וזה לשון הידיעה:" - לשם שמים מאת עמנואל אטקס

https://www.e-vrit.co.il/7292-details.aspx מרנן גדולי ישראל זיע"א [זכרם יגן עלינו אמן] ויבלחט"א [ויבדל לחיים טובים ארוכים] רבינו מרן הגרי"ש 

אלישיב שליט"א, כבר יצאו ב"דעת תורה"
               לרבני ודייני ישראל, בו כתבו כי "הדבר פשוט וברור שגיור ללא קבלת עול
               תורה ומצוות אינו גיור אפילו בדיעבד"" - לשם שמים מאת עמנואל אטקס
Shulchan Aruch
https://www.e-vrit.co.il/7292-details.aspx
"השפעתם הקלוקלת של השבועונים.‎[473]‎‏ מנהלי
               תלמודי התורה כותבים: לאור בקשתם של מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א להתריע מפני השפעתם הרעה של השבועונים
               למיניהם פונים אנו אליכם, הורים נכבדים, בכאב וחרדה מתופעה זו החודרת
               בקרב מחננו, אשר מחד גיסא מביאים דברים באיצטלא חרדית, ומאידך,
          
     מעבירים באופן סמוי וגלוי השקפות פסולות ומסרים אנטי חינוכיים." - לשם שמים מאת עמנואל אטקס


   פסק ההלכה המנומק מאפשר לקוראיו מעקב אחר טיעונו של
               הפוסק, וממילא פותח את ההכרעה לדיון וביקורת. מנגד הכרעות 'דעת תורה'
               הוכרזו כעומדות מעל לכל ערעור, ומפתחיהן אימצו לגביהן דוגמה של אלטעות
               ‎[...]‎‏ תמורה זו הוצדקה בכך שהכרעות 'דעת תורה' נשענות על יכולות
               על-טבעיות שגדולי התורה ניחנו בהן – 'רוח
               הקודש', 'השראת שכינה' וכדומה – ולכן אין להחיל עליהן את הגבלותיה של
               הפסיקה ההלכתית הרגילה.‎[475]‎‏" - לשם שמים מאת עמנואל אטקס
https://www.e-vrit.co.il/7292-details.aspx"המסקנה העולה מן המאמר היא שמי שאינו מכיר בסמכותם
               המוחלטת של "גדולי ישראל" מקומו לא יכירנו בקרב "היהדות החרדית הנאמנה
               לד' ולתורתו". לשון אחר, הציות ל"גדולים" בלא ערעור מסמן את גבולות
               הגזרה של החברה החרדית בת ימינו. אדם יכול לקבוע עתים לתורה ולהקפיד
               על קלה כחמורה, ואולם כשאינו מקבל עליו את מרות "הגדולים" בלא סייג
               אין לו חלק ונחלה בחברה החרדית. לא למותר להוסיף כי שימושו" - לשם שמים מאת עמנואל אטקס

https://www.e-vrit.co.il/7292-details.aspx


ציטוט מ "לשם שמים"

"המחבר
               בפסוק "ככל אשר יורוך" אינו אלא השלכה לאחור של הפרקטיקה הנוהגת
               בימינו, כביכול הציות להוראותיהם של "גדולי ישראל" בכל תחומי החיים
               הוא מצווה מדאורייתא, וכך נהגו קהילות ישראל מדורי דורות." - לשם שמים מאת עמנואל אטקס

https://www.e-vrit.co.il/7292-details.aspx

5 comments :

 1. Fair enough, over several years we discussed the question of Daas of Gedolim, seems everyone is ambivalent . On occasion, you would instruct me to take note of what a Gadol says. At other times not. Even some decisions of Rav Elyashiv ztl were brought into question (eg Sheitel, Shabbes lifts etc.)
  However, some view this Daas Gedolei Torah as a 14th ikkar, or something that makes you a mumar if you don't accept .

  ReplyDelete
 2. “Prof Etkes cites Yated regarding Daas Torah- why R Kaminetsky is infallible”
  No. May I give here my original interpretation of Ecclesiastes 9:11-18?
  “I have further observed under the sun that The race is not won by the swift, Nor the battle by the valiant; Nor is bread won by the wise, Nor wealth by the intelligent, Nor favor by the learned. For the time of mischance [euphemism for death] comes to all [i.e., the insignificant duration of life renders all successes illusory…]. And a man cannot even know his time. As fishes are enmeshed in a fatal net, and as birds are trapped in a snare, so men are caught at the time of calamity [when it comes upon them without warning], This thing too I observed under the sun about wisdom, and it affected me profoundly. There was a little city, with few men in it; and to it came a great king, who invested it and built mighty siege works against it. Present in the city was a poor wise man who might have [others who saved] saved it with his wisdom, but nobody thought of that poor man. So I observed: Wisdom is better than valor; but A poor man’s wisdom is scorned, And his words are not heeded. Words spoken softly by wise men are heeded [lit. than the scream of a lord in [the manner of] the fools.] sooner than those shouted by a lord in folly. Wisdom is more valuable than [emendation yields everything precious] weapons of war, but a single error destroys much of value.”
  קהלת פרק ט פסוק יח
  טובה חכמה מכלי קרב וחוטא אחד יאבד טובה הרבה
  Keddushin 40 a-b
  Our Rabbis taught: A man should always regard himself as though he were half guilty and half meritorious: if he performs one precept, happy is he for weighting himself down in the scale of merit; if he commits one transgression, woe to him for weighting himself down in the scale of guilt, for it is said “Wisdom is more valuable than [emendation yields everything precious] weapons of war, but a single error destroys much of value” [i.e.,] on account of a single sin which he commits much good is lost to him [viz., his meritorious deeds, being now outbalanced].”
  My interpretation is that a single error destroys much of value is like the saying in chess, one bad moves cancels 40 good moves. The aphorism of King Solomon is that a single error can be extremely costly, destroys much of value.
  Modern examples could be Sharon giving Hamas Gush Katief. We on the right warned that that was a huge error. Another example is recuing Arafat from Tunisia etc. Rabbi Stephen Wise erred telling American Jews during WWII to hush up saying that we can trust Rooselvelt to doing what’s best for all concerned, etc.
  Happily there is the other side, “Wisdom is more valuable than [emendation yields everything precious] weapons of war.” My interpretation is that one act, with wisdom, can yield huge benefits. My example is Donald J. Trump moving the American Embassy to Jerusalem etc.

  ReplyDelete
 3. problem here it is against the Torah

  quite a few gedolim agrre with ne
  and no one defends his psak

  ReplyDelete
 4. Daas Torah says “Problem here it is against the Torah quite a few gedolim agree with me and no one defends his [Rabbi Yacov Kamenistky’s] psak”
  Aaron and Miriam felt that Moses erred in separating from Yochevet. Their intentions were shalom bias between Moses and Yochevet. Did Moses err? Is it possible? Seems, on peshat, that Aaron and Miriam erred. Aaron and Miriam were gedolim and they erred! It can happen.
  Professor Etkes says that one not accepting authority of gedolim, even if one sets aside time for Torah and does all minor and major laws and customs, that one cannot be part of the Charedie community. No. Gedolim can err. In my Torah thought on this week’s parsha elsewhere on this blog, Aaron and Miriam thought that Moses erred in separating himself from Yochevet…
  המחבר בפסוק "ככל אשר יורוך" אינו אלא השלכה לאחור של הפרקטיקה הנוהגת בימינו, כביכול הציות להוראותיהם של "גדולי ישראל" בכל תחומי החיים הוא מצווה מדאורייתא, וכך נהגו קהילות ישראל מדורי דורות. - לשם שמים מאת עמנואל אטקס
  No. We are not required to obey the instructions of the "great men of Israel" in all spheres of life.
  “you shall carry out the verdict that is announced to you from that place that the Lord chose, observing scrupulously all their instructions to you” (Deuteronomy 17:10). This concerns rulings of The Sanhedrin as in “Jehoshaphat also appointed in Jerusalem some Levites and priests and heads of the clans of Israelites for rendering judgment in matters of the Lord, and for disputes. Then they returned to Jerusalem” (2 Chronicles 19:8). It is a Torah command that one must accept the authority of The Sanhedrin, not of gedolim.

  ReplyDelete
 5. Daas Torah “Problem here it is against the Torah. Quite a few gedolim agree with me
  and no one defends his psak.”

  Violation of Torah. “A man takes a wife and possesses her. She fails to please him because he finds something obnoxious about her, and he writes her a bill of divorcement, hands it to her, and sends her away from his house; she leaves his household and becomes the wife of another man” (Deuteronomy 24:1-2).
  This is our complaint against Rabbi Kamenitsky: he violated the Torah in allowing Tamar to marry another man without a bill of divorcement from Aaron. How dare the yeshiva world in Philadelphia be quiet over this!.

  ReplyDelete

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.