Thursday, September 3, 2015

The recent suicide was not the result of discrimination against Sefardim

Walla

 While the father claimed that his daughter was being discriminated against by her rejection by the school - the fact was his daughter was in a special education class. The government education office investigated the claim that the girl was being discriminated against -and rejected it. The school that he had applied was viewed as having larger classes that were not appropriate for her. It was not because he was sefardi.

 במכתב בן שני עמודים מספר האב את שעבר עליו ומשפחתו בעקבות הדרישה לשיבוץ הילדה בבית ספר מסוים בניגוד לרצונה. "כבר התחלנו להרגיש את המגמה שכולם נגדנו ונגד הילדה. היא עצמה יודעת ומבינה את כל מה שאנו עוברים, תהליך משפיל ומבזה, ושואלת כל הזמן היכן היא תלמד ולמה לא מקבלים אותה. לא כך צריכה ילדה שעולה לכיתה א' ומתחילה את צעדיה הראשונים בבית הספר להרגיש ולחוות", האשים. במכתב מתייחס המנוח לטענה כאילו הוא ומשפחתו אינם תואמים את תקנון בית הספר שאליו לא התקבלה בתו, והגדיר זאת "עלילת דם מרושעת וחסרת בסיס".

משרד החינוך טענו אתמול כי "השיבוץ בבתי הספר מוצדק". המשרד השיבו לאב ביום חמישי שעבר ובו כתבו כי הם לא רואים סיבה מוצדקת להתערב בשיבוץ העירוני. "זה היה שלושה ימים לפני שהוא התאבד", אמר גורם ביישוב, "וזה השפיע עליו".

בתו הקטנה של המנוח הייתה אמורה לעלות בתחילת שנת הלימודים הנוכחית לכיתה א'. היא נרשמה לבית הספר היסודי לבנות "בית יעקב" ברכסים שבסמוך לחיפה, אך מנהלי המוסד הודיעו להוריה שהיא לא התקבלה. נ' ושאר בני המשפחה טוענים כי בהחלטה היו מניעים גזעניים, בשל היותם ספרדים, אך במועצה המקומית ובמשרד החינוך דחו את הטענות. 

בניסיון למצוא פתרון, מחלקת החינוך בעירייה שיבצה אותה לבית הספר "אור חדש". גורמים עירוניים ציינו כי השיבוץ נעשה לאחר שנטען כי היא תתאים לשם יותר בשל צרכיה. ההורים פנו למשרד החינוך וערערו על החלטת הוועדה, אך המשרד בחן את הטענות ומצא שהשיבוץ מוצדק, בין היתר בעקבות העובדה שהילדה התחנכה בגן של חינוך מיוחד והייתה זקוקה לכיתה קטנה, כפי שיש בבית הספר "אור חדש", ובניגוד למצב בבית הספר "בית יעקב". 

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.