Wednesday, March 25, 2015

Rav Eliashiv rejected the prenup because of Get Me'usa


Din.org 

Look at the original article plus there are are links to other articles on the topic at the bottom of the original article

Rav Elyashev's strong objections to the prenup is brought down by him in קובץ תשובות ח”ב סקס”ג
 
 

עדויות תלמידי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל
עדות הגרא"ד לוין שליט"א, ראב"ד בית הדין ירושלים לדיני ממונות ובירורי יוחסין, ובעהמ"ח פסקי דין ירושלים.
בס"ד. לכבוד הרב הגאון רבי פנחס שפירא שליט"א, נו"נ לגדולי ישראל בדורות האחרונים, אחדהש"ט.
מכיון שבקשתם ממני – ברוב ענוותנותכם – לחוות דעתי על מה שעומדים לאשר בחוקיהם לאפשר לכל הנישאים, גם אלו שנרשמים ברבנות, לחתום על הסכם קדם נישואים המחייב את האיש ואת האשה להתגרש כאשר יחליט אחד מהם לכך, ואם לא יחוייב בקנסות כספיים גדולים, שלפי דעתכם יש בזה חוק לעקירת הדת, שהרי מי שמגרש לאחר הסכם כזה נחשב למגרש בכפיה, שאם אין פס"ד של כפיה לגט אזי הגט הזה בטל לפי ההלכה, ובניה מאחר ממזרים!
לדאבון לבי, אני מכיר את הבעיה הזו גם בטרם נחקק חוק כזה בדיניהם, מאז ששימשתי כמנהל מחלקת הנישואין ברבנות ירושלים, בהוראת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וכבר אז הגיעו אלי בני זוג להירשם לנישואין עם הסכמים כאלו ואחרים, ובהנחייתו של מרן זצ"ל לא הסכמתי לאשר אותם אם הם כללו סעיף של כפיה לגירושין שלא כדין.
קריאתכם וזעקתכם על סכנת הממזרות כתוצאה מהסכמים שיש בהם לגרום לגיטין מעושין שלא כדין, מובנת וברורה, וטוב עשיתם שהעליתם על הכתב את הדברים למען ילמדו תועים בינה.
וכבר יצא קול קורא לציבור היראים לדבר ה' מאת דייני בית דיננו שליט"א, שלפני שניגשים לשידוכין יש לברר אם אין ח"ו בעיית יוחסין כזו או אחרת, כי הבעיות רבות וחמורות!
לענ"ד, לאור המצב הקיים, בהם הרבנות הראשית כפופה לחוקיהם, לא נותר ליראי ה' אלא להתנתק ולנהל רישום נישואין וגירושין בבתי דין פרטיים שיבדקו תחילה את כשרות היוחסין כהלכה. כשתימצי לומר, אני קורא בזה להפרדת הדת מהמדינה על כל המשתמע מכך, עד כי יבא שילה ומלאה הארץ דעה.
תבורכו משמים, וכולנו תפילה לבנין ביהמ"ק בב"א.
המכבדכם ומעריככם, אברהם דוב לוין, אב בית דין ירושלים לדיני ממונות ולבירור יוחסין.

עדותו של הגר"נ איזנשטיין שליט"א, רב שכונת מעלות דפנה בירושלים, וראש ועד הרבנים העולמי לעני' גיורים.
לכ' הרב הגאון ר' פנחס שפירא שליט"א, אחדש"ה.
בנידון של מה שמכונה הסכם טרום נישואין שמעתי ממרן הגרי"ש זצוק"ל כמה וכמה פעמים התנגדות מוחלטת לכל סוגי הסכמים (חוץ מהסכם שכתוב בו אך ורק שהצדדים מתחייבים ללכת לבית דין רבני מסויים), שמלבד שלא הוה קידושין ע"פ רוח ישראל סבא לקדש אישה עם מחשבות כיצד להתגרש, אבל עוד יותר חמור שהתחיבויות כאלו עם סכומים של כסף מהווה אסמכתא (וגם לא יועיל קנין בבית דין חשוב ואין פה המקום להאריך בזה) ויגרום לגט מעושה, שידוע דעת מרן זצ"ל שעישוי ממון הוה עישוי (כמבואר בשו"ת תורת חיים), וחלילה יכול להרבות ממזרים בישראל. וע"ז בעה"ח נחום איזנשטיין

10 comments :

 1. Whew, this is a relief. What a wise decision of Rabbi Eliashiv, shlita. I always felt that the prenup was a bad idea. The prenup lessens the wife's commitment at the moment of commitment to being an אשת איש a married woman.

  ReplyDelete
 2. I'm correcting my previous comment. This is a wise decision of Rabbi Pinchas Shapira, shlita. I always felt that a prenup agreement at the time of the kiddushin is a bad idea. It lessens the commitment at the moment the wife is required to be fully committed. Often people say that men flea commitment. Here it's the woman wants the opposite of commitment --- to do freely as Tamar Epstein did, shortly after she accepted and became an אשת איש.

  ReplyDelete
 3. Can we get a brief synopsis in English of what the summary of Rav Eliashev said, including his reasoning?

  ReplyDelete
 4. Kethuboth 51a:

   “Mishnah.
  [if a husband] did not write a kethubah for his wife she may recover two
  hundred zuz [if at marriage she was] a virgin, and one maneh [if she was then]
  a widow, because [the statutory kethubah] is a condition laid down by beth din.
  … Gemara. Whose [view is represented in our Mishnah]? It is [obviously that
  of] R. Meir who ruled any man who undertakes to give a virgin less than two
  hundred zuz or a widow less than a Maneh is an act of prostitution.”

  Deuteronomy 23:18: “No Israelite
  woman shall be a cult prostitute, nor shall any Israelite man be a cult
  prostitute.”

  Proverbs 6:25-26 “Do not lust for
  her beauty Or let her captivate you with her eyes. The last loaf of bread will
  go for a harlot; A married woman will snare a person of honor.”

  What’s wrong with not fully
  committing to a marriage? Why can’t both
  husband and wife agree at the time of the marriage that if either wants outs,
  the other should cooperate? See, then the marriage is an act of prostitution,
  forbidden by Deuteronomy 23:18.

  What’s wrong with an act of
  prostitution? “The last loaf of bread
  will go for a harlot.” The true harlot will get the house and the pension and
  leave the other with nothing. I speak
  from experience.

  ReplyDelete
 5. Gerald, You've made an excellent point here. One of the constant anti-male canards we hear is that men are not interested in commitment.


  Yet it is primarily women who are agitating for the RCA/BDA type of prenup agreements whose purpose is really to allow women to dump their husbands for whatever reason the women like whenever they like.


  Why should any self-respecting man agree to marry a woman who is demanding that the man sign a prenup that effectively turns the man into a sperm donor who can be discarded at a moment's notice?

  ReplyDelete
 6. the worst part about the Tamar epstein and Aron Friedman story is a little secret I will share today rabbi Shmuel kaminetzky who is indebted to Tamar's father dr epstein for all that he does for the Philadelphia yeshiva annulled the marriage at the request of Tamar's father. I have in fact a recorded telephone conversation in which shalom kaminetzky shmuels son in which he is asked "on what basis in halachah did his father have the right to simply annule the marriage" you should here shalom stammer and stutter this is in fact not the first time that rabbi Shmuel kaminetzky has decided to annule a marriage. In 1997 after avromy Rubin was beaten rabbi kaminetzky annulled his marriage to Chaya mund after he was severely beaten with his face displayed on the front of the daily news rabbi Shmuel kaminetzky the "frequent flyer gadol" who sits at the head of the Agudas yisrael dayis is a frightening testimony to the depths the yeshiva world has sunken

  ReplyDelete
 7. Rav elya svei tried for years successfully to keep ran Shmuel kaminetzky in his proper place not making any important klal decisions. When he was niftAr there was no one to reign him in and and the frum community Is so impoverished that a smiling frequent flyer not highly cerelible ran kaminetzky has the ability to annule marriages against all halacha Aron fried man never gave a get to this day and I challenge anime on this blog to offer proof otherwise ran Shmuel annulled the marriage as he did with Rubin in '97 only proving how right rab elya svei was what a sad testimony to the from yeshivos world that this nice zeidy is now a "gadol

  ReplyDelete
 8. In the discussion on Allison Joseph's website on this issue, a commentator there, Nachum Zajac, noted the following:

  Rav Elyashev's strong objections to the prenup is brought down by him in קובץ תשובות ח”ב סקס”ג

  Rabbi J. David Bleich in בנתיבות הלכה ח”א ע’ כא ואילך is also opposed to the standard halachic prenup.

  I haven't looked at these inside, so if anyone (RDE?) wants to look them up and copy them here, feel free to do so.

  http://jewinthecity.com/2015/03/historic-backing-of-halachic-prenup-by-haredi-rabbis/

  (On a somewhat unrelated note, he notes that the Shach holds (for instance בגבורת אנשים מאות י”ג ואילך) holds that even when al pi din we are כופין אותו we are never allowed to use beatings. He says that this is also quoted by the Tzemach Tzdek many times.)

  ReplyDelete
 9. the BDA prenup advocates often quote RZNG. however, he only allows it if the "mezonot' amount is related to actual support, not to an arbitrary (and excessive, unless you're talking about millionaires) $150.00 a day amount.

  ReplyDelete
 10. @MiMedinat_HaYam - Do you have a source for your attribution of RZNG? Thanks

  ReplyDelete

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.