Tuesday, November 15, 2016

It is claimed that there is a 40% drop out rate from Israeli yeshivos - what is the solution?

BHOL

אחד הסודות הרגישים ביותר בחברה החרדית הוא שיעורי הנשירה ממערכת החינוך החרדית. מחקר של מכון ירושלים לחקר ישראל, שפורסם בקיץ, בדק את נתוני הנשירה מהישיבות הקטנות — התיכונים החרדיים לבנים. על פי המחקר, מספר הנושרים מהישיבות הקטנות נע בין 2,000 ל–3,000 בשנה, 3.5%–6% מהמחזור. בחישוב שש־שנתי מדובר בשיעורי נשירה מצטברים של 20%–40% מהמחזור. אלו הם שיעורי נשירה עצומים. לשם ההשוואה, לפי השנתון החרדי של ישראל — שנתון שמפורסם במשותף על ידי מכון ירושלים והמכון לדמוקרטיה — אלה הם שיעורי נשירה כפולים עד גבוהים פי ארבעה משיעורי הנשירה במערכת החינוך הממלכתית.

ההסבר לשיעורי הנשירה העצומים הללו הוא אופי הלימוד התובעני והנוקשה של הישיבות הקטנות: במהלך שלוש שנות הישיבה (כיתות ט'־יא'), הנערים לומדים לימודי קודש בלבד, בדרך כלל בלימוד עצמי בחברותא, בימי לימוד שנמשכים משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה המאוחרות. לכן מרבית הישיבות הקטנות מציעות תנאי פנימייה. תנאי הלימוד התובעניים מעודדים מצוינות — ואת ההצלחה של מתי המעט שהם "תלמידי חכמים" אוטודידקטיים — אבל מקשים מאוד על הבינוניים והחלשים. התוצאה היא נשירה גלויה או סמויה ניכרת בישיבות הקטנות.

משרד החינוך זיהה לפני כמה שנים את נקודת התורפה הזו של מערכת החינוך החרדית, ופתח מוסדות חינוך טכנולוגיים לנוער חרדי נושר. פתיחת המוסדות הללו מסבירה את הקיטון במספר הנושרים מ–3,000 ל–2,000 בשנה (שיעור הנשירה של הבנים ירד מ–6% ל–3.5% מהמחזור).

ואולם לדברי הרב בצלאל כהן, מדובר בפלסטר לבעיה עמוקה בהרבה: "משרד החינוך נכנס עם תקציבים גדולים לבתי הספר הטכנולוגיים — זה אינטרס של החברה החרדית, והיו גם כספים קואליציוניים לכך — ולכאורה מקטין את היקף הנשירה. בפועל, מדובר בנוער שכבר מתרחק מהדת, עם דימוי עצמי ומוטיווציה נמוכים, ועם יעדים חינוכיים נמוכים. בתי הספר הללו מציעים בגרות טכנולוגית חלקית, וזה לא מאפשר אופק מקצועי מרשים מדי".

=====================================================

הרב הירש במתקפה חריפה: לימודים באקדמיה - חשש כפירה

הבוקר מתפרסמים דבריו של חבר מועצת גדולי התורה של "דגל התורה" וראש ישיבת סלבודקה הרב משה הלל הירש, שיוצא נגד הלימודים האקדמיים לגברים ולנשים • "אם יש מרצה שאינו מאמין בתורה, זה מכניס קרירות ביראת שמים"


"אין חסינות. בכל לימודים בסביבה אקדמאית יש סכנה. אנחנו לא מדברים  על דבר דק ועדין, אלא על דברים חמורים, הרחק מעליה דרכך זו מינות" - כך התבטא הגאון רבי משה הלל הירש, ראש ישיבת סלבודקא וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה'. 

הדברים החריפים פורסמו הבוקר (שלישי) בעיתון 'יתד נאמן', כחלק ממסע הסברה וקמפיין שעורך אחד הארגונים בשבועות האחרונים כנגד מה שהוא מכנה "פגעי האקדמיה". הבוקר, כאמור, הובאו דבריו של ראש ישיבת סלבודקה, שמשתמש בשפה חריפה מאד נגד הלימודים במסגרות האקדמיות. 

הגרמ"ה הירש ציטט בדבריו מהגמרא ואמר כי - "צריך להתרחק מכל שמיעת דיבור מינות אפילו קל שבקלים... נכנס לקורס פרופסור, זה גורם בהכרח קרירות בעבודת ה'. יתכן שהאב יאמר על הבת שלו: "היא בחורה חזקה" – זו טעות חמורה... יתכן בחורים מצויינים ביותר בלימוד, בתפילה, וכו', ויש להם בליבם הרהורים אפילו בעיקרי אמונה, שאף אחד מבחוץ לא יודע". [...]

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.