Wednesday, January 14, 2009

Talis for a soldier


YNet reports:
כשרב גדוד 13 בגולני הגיע לבקר את החיילים הפצועים בבתי החולים, הוא נדהם לגלות כי כמעט אצל כולם מבצבצות ציציות
מתחת לחלוק. "השכפ"ץ שסידרת לנו הציל את חיינו", הודו לו. גם בפגישה עם
הלוחמים בשטח הבחין הרב הצבאי באחוזים לא רגילים מהם הלובשים ציצית חאקי
מתחת למדים. הפעם טענו החיילים: "אנחנו רוצים כבר לצאת להלחם עם החברים
שלנו, אבל בגלל השמירה הזו לא קורה כלום. המחבלים פשוט לא באים". מאוחר
יותר הבין כי מקבילו, רב גדוד 12 (במיל') שמואל קאופמן, דאג ל"שירותרום"
ספונטני ברדיו קול חי לגיוס אלפי ציציות, נוכח הביקוש הגבוה בקרב הלוחמים
לקראת הכניסה לעזה.


הרב קאופמן פנה לעיתונאי ידידיה מאיר וסיפר לו כי מאות חיילים,
דתיים וחילונים, מבקשים ממנו ציציות שיגנו עליהם בקרב. למחרת הזכיר מאיר
בתכנית הבוקר "התעוררות" כמה פעמים את מצוקת הרבנים הצבאיים, הרגילים לספק
בשגרה מספר מצומצם של ציציות לחיילים הדתיים וכעת מתקשים לעמוד בעומס,
והשאיר מספר טלפון לתורמים המעוניינים לסייע.


למחרת כבר דיווח רב הגדוד על אם שכולה שתרמה 40 ציציות, "כוח של שלושה
רכבים מרעננה" עם 500, משלוח נוסף של 700 גופיות-ציצית מירושלים, גברת עם
מבטא אמריקני שהבטיחה תרומ

.  


[...]

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.