Monday, May 9, 2016

Rav Amar's psak against the imprisonment of father to pressure son to give a Get

Kooker


פרשת מאסר אבי הסרבן: היום (ד') יתקיים דיון בערעור שהגיש תושב ארה"ב נגד ביה"ד הרבני בת"א שגזר עליו באופן תקדימי עונש מאסר בפועל בטענה כי הוא עומד מאחורי סירוב בנו המתגורר בארה"ב לתת גט לאשתו החיה עם ילדיהם בישראל.
האב, המיוצג על ידי עורכי הדין אליעד שרגא ויעל נגר, הגיש אמש תשובה הלכתית שחיבר מי שכיהן בעשור האחרון כנשיא ביה"ד הגדול, הרב שלמה משה עמאר, לשעבר הרב הראשי לישראל וכיום רב העיר ירושלים, לפיו לביה"ד אין כל סמכות לאסור אחרים מלבד בני הזוג עצמם.
בפסק ההלכה קובע הרב עמאר כי אסור לעצור הורים או אחים לשם עונש מהטעם שבתורה נכתב "לא יומתו אבות על בנים" ולביה"ד מוקנית סמכות לכל היותר לחייבם להעיד או לחקור אותם לצורך בירור.
נשיא ביה"ד לשעבר אף מציע פתרון לסוגיית עיגון האשה וכותב כי היות והבן הסרבן דורש שההליך המשפטי יתקיים בארה"ב – שם חיו בני הזוג – ניתן לדרוש מהבעל שיתחייב לפתוח תיק בבי"ד בארה"ב ובמקביל יפקיד עירבון כספי בביה"ד בישראל לטובת האשה, על מנת להבטיח את התייצבותו לדיונים בביה"ד בארה"ב.
[..]

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.