Wednesday, May 25, 2016

Bnei Brak mashgiach accused of molesting students - has left Israel

kikar haShabbat

משגיח מישיבה חרדית מוכרת נעלם מהארץ לאחר טענות נגדו על פגיעה בבחורים. אחד מהם, מדבר לראשונה בשיחה עם "כיכר השבת": "אמרו לי 'אם המשגיח עושה משהו כנראה שהוא יודע'" (חרדים)


חרדית מוכרת ממרכז הארץ, נמלט מהארץ בימים האחרונים לאחר סדרה של טענות למעשים חמורים כלפי תלמידים במוסד. בשיחה כואבת עם "כיכר השבת", מדבר לראשונה אחד מבוגרי הישיבה, שלטענתו נפגע על ידי אותו משגיח.
י' (שם בדוי), מעלה טענות קשות ביותר נגד המשגיח הנמלט ונגד הישיבה בה למד במשך שנים. לדבריו, המשגיח פגע בו לפני מספר שנים בצורה קשה וחמורה בעת שלמד בישיבה. לטענתו, הוא סיפר על הדברים לחבריו, ואז הופתע לגלות כי ישנם בחורים נוספים שנתקלו במעשים דומים מצד המשגיח המדובר.
י' מספר כי התבייש לפנות לראש הישיבה ולספר לו על המקרה, אולם חבריו ששמעו על מה שעולל לכאורה המשגיח, פנו לראש הישיבה. לדברי י', ראש הישיבה השיב כי "אם המשגיח עושה משהו כנראה שהוא יודע מה לעשות, זה בסדר".
לאחר תגובתו של ראש הישיבה, י' החל לאסוף עדויות נוספות מתלמידים שלכאורה נפגעו מהמשגיח. לדבריו, הגיעו לידיו עדויות מוצקות על עוד שמונה בחורים לכל הפחות, שלמדו יחד עמו בישיבה ונפגעו לטענתם על ידי המשגיח. "חלק ניצלו לאחר שהתנגדו, אחרים נפגעו באופן קשה ביותר" אומר י'.
[...]

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.