Monday, February 13, 2012

Rav Ovadia Yosef dedicates shiur to recovery of Rav Eliashiv

YNET

שני המנהיגים כיהנו זה לצד זה כחברים בבית הדין הרבני הגדול לערעורים במשך כעשור - בשנות ה-60 וה-70, אך עם השנים נתגלעו ביניהם מחלוקות הלכתיות, השקפתיות ופוליטיות רבות, ובמקרים קיצוניים אף נרשמו כמה עימותים פומביים ומתוקשרים ביניהם, האחרון – לפני כשנה, סביב אישור גיורי צה"ל, מאבק שהסתיים בפשרה. עם זאת, ועל אף המחלוקות - הם רוחשים כבוד והערכה זה לזה.

"זקוק לרחמי שמים מרובים"

בתוך כך מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של הרב אלישיב, שעדיין מורדם ומונשם במחלקה לטיפול נמרץ לב ב"שערי צדק", לאחר שחש ברגע בתחילת השבוע, ופונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים. בדיקת רופאים העלתה הבוקר כי הוא בהכרה, אך הערב התברר כי הרב סובל גם מחום גוף גבוה ומזיהום בדם, ובצוות הרפואי מתקשים לגלות סימני אופטימיות לגבי האפשרות שיצליחו לנקז את המים מריאותיו.

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.