Sunday, September 11, 2016

Convicted pedophile - Yonah Weinberg - has left Har Nof allegedly because of community pressure - for unknown destination

Kikiar HaShabbat

יונה וינברג, יהודי שעלה מארצות הברית ועבר להתגורר בשכונת הר נוף בירושלים לאחר שהורשע בתקיפת ילדים בארה"ב, עבר בימים האחרונים דירה - זאת לאחר סדרת לחצים שהופעלו על ידי עסקנים ורבנים בשכונה שהתריעו מפניו כשהם טוענים כי הוא מסוכן לילדי השכונה.

בחודשים האחרונים החל הרב יעקב הורביץ להזהיר את שכניו מפני וינברג, בעקבות ההאשמות כי לכאורה פגע בילדים להם שימש מורה לקראת בר המצווה בארה"ב. לפני מספר חודשים ביקש וינברג מבית המשפט להוציא צו מניעה האוסר על הרב הורביץ להרצות במתנ"ס בשכונת הר נוף בירושלים - בטענה כי הוא מסית נגדו.

לדבריו, מדובר באיש שהורשע בארצות הברית בפגיעה חמורה בשניים מתלמידיו בני ה-13. הרב הציג לתושבים את המאגר האמריקאי המפרסם את שמות העבריינים, המציג את וינברג כעבריין בעל דרגת מסוכנות לציבור -3 - דרגת המסוכנות הגבוהה ביותר.

לפני חודשים ספורים תבע וינברג את הרב הורביץ בתביעת דיבה על סך של 200,000 שקלים לאחר שזה הזהיר מפניו ברשת החברתית טוויטר. בכתב התביעה נכתב כי פעילותו של הרב גורמת לו נזק וכי "הוא זומן לשיחות בירור, כולל בבתי הספר שבהם לומדים ילדיו, ומאז הוא נמצא תחת מעקבים והטרדות. אין לדעת כיצד ישפיעו עוד פרסומים שקריים ומשמיצים אלה אודותיו".

בעבר ביקש וינברג מבית משפט השלום בירושלים להוציא צו מניעה ולמנוע הרצאה מתוכננת של הרב ברקוביץ במתנ"ס בשכונת הר נוף, בסופו של דבר נעתר בית המשפט לבקשה באופן חלקי כשהוא מתיר את קיום ההרצאה אך אסר על הרב ברקוביץ לשוחח בנושא שכנו.

בחודשים האחרונים גברו הלחצים על וינברג, בשיחה עם 'כיכר השבת' אמר עורך הדין של וינברג כי מדובר ב"שקרים וניפוחים" וכי מדובר ברדיפה שמטרתה רווח כספי, אלא שעורך הדין סרב לפרט בנושא. לכיכר השבת נודע כי בשבועות האחרונים עבר וינברג דירה לרחוב צדדי בפאתי שכונת הר נוף.

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.