Saturday, August 29, 2015

Forced takeover of a Bnei Brak seminary by gedolim?

BHOL 
BHOL
Kikar HaShabbat

הבוקר (ג) פורסם כי הרבנית רחל בורנשטיין-גפן, אשת הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין ראש ישיבת 'קרית מלך' מונתה למנהלת סמינר הרב מאיר בבני ברק, לצדו של המנהל הוותיק הרב שמואל מאיר, בברכתם של הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי
[...]

את סמינר הרב מאיר יסד בזמנו הגאב"ד הגר"נ קרליץ.
אך ממכתב ששלח המנהל הרב שמואל מאיר לסגנית המנהלת הגברת חנה שטיגל עולה כי הוא מתנגד למינוי.

לשון מכתבו של הרב מאיר: "אני מתנגד לכל מינוי שהוא של גב' רחל בורנשטיין בתיכון ובסמינר".

העתק מהמכתב נשלח לראש עיריית בני ברק חנוך זייברט מתוקף תפקידו כראש העיר אמור לאשר מנהלות רישמיות למוסדות חינוך בעיר.

גורמים בסמינר אומרים כי "בנו של הרב מאיר, המקורב לפלג הנודע של בעלי המחלוקת, מעוניין לקבל את תפקידו של אביו והוא עומד מאחורי המכתב", לדבריהם, "היות והסמינר נוסד על ידי גדולי ישראל בראשות הגר"נ קרליץ, והם שהכריעו כי הרבנית בורנשטיין תצטרף לניהול המקום באופן הראוי ביותר, ולאחר שקיבלה את ברכת גדולי ישראל אין מקום לערער אחר ההחלטה".
לעומת זאת, גורם במשפחתו של הרב מאיר, המקורב לפלג הירושלמי, אומר ל'בחדרי חרדים': "מדובר פה במחטף לכל דבר ובאופן חד משמעי. הסמינר מעולם לא התערב במחלוקת, רוח הסמינר היא נגד המזוהים עם צד במחלוקת, אין שום שינוי בסמינר מבחינתו של הרב מאיר, לכולם ידוע שהרבנית בורנשטיין היא צד במחלוקת הליטאית ואנחנו לא חפצים בכך". [...]

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.