Thursday, August 4, 2011

Palestinian who lead double life as a Jewish baal teshuvaמחזיר בתשובה חי חיים כפולים: חרדי ופלסטיני מחזיר בתשובה התגלה כפלסטיני בעל חיים כפולים • בימים בילה בכפר 
הולדתו הפלסטיני, בלילות נאם בכנסים • זהותו נחשפה לאחר שאשתו החרדית ניסתה להתאב                                                            

א' בן 45 נולד כמוסלמי בכפר עבדאללה, סמוך לירושלים. לפני 15 שנה החליט לברוח מכפרו, הגיע לירושלים, והחליט להתגייר. לאחר שבע שנות לימודי יהדות באחת הישיבות הידועות בירושלים, הוא השלים את הליך הגיור.

לאט לאט צבר לעצמו קהל מעריצים והתפרסם כמחזיר בתשובה שמילא בתי כנסת ואולמות.

הוא נישא בשידוך לצעירה חרדית, ויחד גידלו בת בעיר מגוריהם ירושלים. היום מתברר כי א' ניהל חיים כפולים ובימים התגורר בכפר פלסטיני.

"כולם העריצו אותו", סיפרה האשה ההמומה לעיתון 'מעריב' שמפרסם את הסיפור. "הוא היה מודל לחיקוי עבור החוזרים בתשובה. הם האמינו לכל דבר שיצא מפיו". גם האשה לא העלתה על דעתה שבעלה אינו מרבה לבקר בבית, משום שהוא נוסע לכפר הולדתו.

את ההעדרויות הרבות שלו הסביר בכך שבימים הוא לומד מאוד קשה.  

1 comment :

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.