Thursday, March 22, 2018

Yated the right not to knowזכות הציבור שלא לדעת – יתד היוםאנשי מקצוע העוסקים בבריאות הנפש, טוענים כל העת כי דיווחים בנושאים שונים, כמו בנושאי אלימות או
התמכרות, גורמים נזקים בלתי הפיכים לאחרים, בשל הפיכת הנושאים הללו ל"לגיטימיים" בעצם הדיווח עליהם ולעיתים ביחס אל המבצע, והסיקור הנרחב לו הוא זוכה
העיתונות הכללית אמונה על הכלל האומר "זכות הציבור לדעת". על פי כלל זה היא מדווחת על כל אירוע, גם אם ברור לכל שהדיווח עלול לגרום נזק למדינה, לחברה, לילדים או לכל גורם אחר. הנזק שייגרם אינו מהווה כל שיקול בהחלטה לדווח. אנשי מקצוע העוסקים בבריאות הנפש, טוענים כל העת כי דיווחים בנושאים שונים, כמו בנושאי אלימות או התמכרות, גורמים נזקים בלתי הפיכים לאחרים, בשל הפיכת הנושאים הללו ל"לגיטימיים" בעצם הדיווח עליהם ולעיתים ביחס אל המבצע, והסיקור הנרחב לו הוא זוכה. בנורבגיה בוצע לפני כשנה טבח המוני של נערים, כאשר משפטו של הרוצח זוכה לסיקור נרחב בתקשורת העולמית. בארה"ב בוצע טבח המוני בסוף השבוע, כאשר לדעת פסיכולוגים, המבצע הושפע מעמיתו בנורבגיה.
אלו הם הנזקים החמורים של התקשורת ההמונית, זו הכתובה או המרצדת על המסך, הגדושה במעשי אלימות מתועבים, בפשעים למיניהם, בתת-תרבות ביבים, ובכל פגע רע. גם התומכים הגדולים ביותר בדמוקרטיה ובליברליות, מודים בפה מלא, כי השפעת התקשורת בעיקר על בני נוער, היא הרסנית. אגב, סקר שפורסם בימים אלו, מגלה כי בני הנוער הישראלים הם "שיאני העולם" בהתמכרות לתקשורת לסוגיה, מה שמסביר כנראה את הצבתם אי-שם בתחתית הרשימה בהישגים לימודיים של ממש. אבל איש אינו מנסה לבלום את התקשורת, ולהציב לה מחסומים. זה אנטי-דמוקרטי, מתאים לאיראן, ושאר הקלישאות המעדיפות את ההידרדרות המוסרית אל פי השאול, מאשר הצבת מעצורים על התקשורת ההרסנית שיש לה חלק בלתי מבוטל באותה הידרדרות.אנשי מקצוע העוסקים בבריאות הנפש, טוענים כל העת כי דיווחים בנושאים שונים, כמו בנושאי אלימות או התמכרות, גורמים נזקים בלתי הפיכים לאחרים, בשל הפיכת הנושאים הללו ל"לגיטימיים" בעצם הדיווח עליהם ולעיתים ביחס אל המבצע, והסיקור הנרחב לו הוא זוכה
העיתונות הכללית אמונה על הכלל האומר "זכות הציבור לדעת". על פי כלל זה היא מדווחת על כל אירוע, גם אם ברור לכל שהדיווח עלול לגרום נזק למדינה, לחברה, לילדים או לכל גורם אחר. הנזק שייגרם אינו מהווה כל שיקול בהחלטה לדווח. אנשי מקצוע העוסקים בבריאות הנפש, טוענים כל העת כי דיווחים בנושאים שונים, כמו בנושאי אלימות או התמכרות, גורמים נזקים בלתי הפיכים לאחרים, בשל הפיכת הנושאים הללו ל"לגיטימיים" בעצם הדיווח עליהם ולעיתים ביחס אל המבצע, והסיקור הנרחב לו הוא זוכה. בנורבגיה בוצע לפני כשנה טבח המוני של נערים, כאשר משפטו של הרוצח זוכה לסיקור נרחב בתקשורת העולמית. בארה"ב בוצע טבח המוני בסוף השבוע, כאשר לדעת פסיכולוגים, המבצע הושפע מעמיתו בנורבגיה.
אלו הם הנזקים החמורים של התקשורת ההמונית, זו הכתובה או המרצדת על המסך, הגדושה במעשי אלימות מתועבים, בפשעים למיניהם, בתת-תרבות ביבים, ובכל פגע רע. גם התומכים הגדולים ביותר בדמוקרטיה ובליברליות, מודים בפה מלא, כי השפעת התקשורת בעיקר על בני נוער, היא הרסנית. אגב, סקר שפורסם בימים אלו, מגלה כי בני הנוער הישראלים הם "שיאני העולם" בהתמכרות לתקשורת לסוגיה, מה שמסביר כנראה את הצבתם אי-שם בתחתית הרשימה בהישגים לימודיים של ממש. אבל איש אינו מנסה לבלום את התקשורת, ולהציב לה מחסומים. זה אנטי-דמוקרטי, מתאים לאיראן, ושאר הקלישאות המעדיפות את ההידרדרות המוסרית אל פי השאול, מאשר הצבת מעצורים על התקשורת ההרסנית שיש לה חלק בלתי מבוטל באותה הידרדרות.

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.