Tuesday, April 16, 2019

Notre Dame Cathedral in Paris on fire

9 comments :

 1. ! שפך חמתו על העצים ועל האבנים

  דערמאנט אייך נאר יודן דעם ארט, וואס עס האט זיך געטון דארט, אין ארץ ישראל אין ירושלים

  מ'האט מקריב געווען זבחים, שלמים עולות ונסכים
  בזמן שבית המקדש היה קים 

  ס'איז געווען עולה לריח, אויף דעם הייליגן מזבח, אלע מיני קרבנות

  לכפר עוונות, הרצון והאונס, ווי גרויס איז נעביך, היינט דאס רחמנות 

  בקולות וברקים, וויינען מיר אויף דעם מקום, אז דאס ארט איז געווארן אוועק גענועמן

  אז מ'טוט זיך דערמאנען, אז דאס איז מער נישט פערהאנען
  דאס הייליגע מקום איז אוועק געקומען 

  עס וויינען און עס קלאגן, עס שרייען און עס זאגן, אלע טאג די בני מלכים

  יעדן טאג אינדעפרי, פרעגן מיר איזהו, מקומן של זבחים 

  באלד אינדערפרי, נעמט מען זיך די מי, מ'נעמט זיך דאווענען מיט כוונות

  דערמאנען זיך יודן, אז תפלה איז במקום תמידין, אז דאס דאווענען, איז אנשטאט קרבנות

  דער קהל, מיטן ש"צ, איז נאר איין ערזאץ, ( ) אנשטאט קרבנות, א הייסע תפלה 

  אז מ'דערזעהט זיך, ווי מ'האלט, מאכט מען באלד, א געוואלד,  בנה ביתך, כבתחילה

  מיר פרעגן נאר, דאס איינע ווארט, ווי זעהט מען שוין, צוריק דאס ארט, מקריב זיין תמידים, ונסכים

  אוי ווי לאנג נאך ווי, וועט מען פרעגן איזהו, מקומן של זבחים

  מיר פרעגן בשפה רפה, ( ) די שאלה מה יפה, מה יפו פעמיך בנעלים

  אוי ווי שיין, אוי ווי גוט, זענען געווען, די טריט, ווען יודן זענען געגאנגען, עולי רגלים

  צדיקים וחסידים, ארימעלייט און נגידים, זענען געגאנגען באהבה ובריעות 

  באחדות געווען געגרינדן, ( ) בגוף ונשמה צוזמאמען, געבינדן
  א קשר בלב ונפש, מיט גלייכע דעות

  שרייט געוואלד קומי רוני בלילות, אויף דרכי ציון אבילות, ס'זאלן אויף געהויבן ווערן, ציו'ןס דרכים

  אוי באשעפער ענטפער דו, אויף די שאלה איזהו, מקומן של זבחים

  עס האט אינגאנצן אדארעך גענומען, דאס שיינקייט פון ירושלים קומען, ווי שיין זענען געווען די טייערע געזאנגען

  געגאנגען מיט ריינע מחשבות, מיט חדות הלבבות, ווען יודן זענען קיין ירושלים געגאנגען 

  ס'איז געווען אזוי טייער, ס'האט געברענט ווי א פייער, השראת השכינה האט מען כסדר געזעהן

  פון די שכינה האט מען זיך נישט געקענט שיידן. מ'האט געפילט א מתיקות און א טעם גן עדן, אוי וואס איז אונז, היינט נעבאך געשעהן

  לאמיר וועלטן רייסן, השי"ת זאל שוין מער נישט כעס'ן, ער זאל איבער בעטן צו די בני מלכים

  איינציגער קוב"ה, פארענטפער דו דעם איזהו, מקומן של זבחים

  ווען עס קומט חודש ניסן, ווערט דאס הארץ צוריסן, מ'דערמאנט זיך פון דער מצוה, פון שה לבית אבות 

  ווי מ'האט דאס געשאכטן, די הייליגע אורות האבן געלאכטן
  ס'איז געווען א שמחה, ביי'ם יודע מחשבות 

  און אז מ'דערמאנט זיך אזוי, פון די מצוה ועצם לא תשברו בו,  מ'האט נישט צובראכן קיין עצמות

  אבער היינט מאגרא רמות, ( ) צוברעכט מען יודישע עצמות, אוי פארטריבן יודישע נשמות

  אוי באשעפער געוואלד, עס זאל שוין זיין באלד, שואלין ודורשין בהלכות פסחים

  און טאקע באותו היום, זאל שוין זיין ונאכל שם, מן הזבחים ומן הפסחים 

  אוי באשעפער אייל זיך שוין צו, מ'זאל שוין וויסן איזהו, מקומן של זבחים. -מר' יחזקאל ראטנבערג הי"ד

  ReplyDelete
 2. Kalonymus AnonymusApril 16, 2019 at 3:17 PM

  French pogrom
  https://en.wikipedia.org/wiki/Strasbourg_massacre

  ReplyDelete
 3. Sabra and Shatila massacre

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sabra_and_Shatila_massacre

  ReplyDelete
 4. Kalonymus AnonymusApril 16, 2019 at 4:44 PM

  what has that got to do with this French Cathedral going up in flames? And why did it go up like that, was it sabotaged?

  ReplyDelete
 5. Everything that occurs in this world is a message to the Jews
  No coincidence here!

  ReplyDelete
 6. See this:https://www.youtube.com/watch?v=xWsXvs-A_vc

  ReplyDelete
 7. See this:https://www.youtube.com/watch?v=xWsXvs-A_vc p

  ReplyDelete
 8. A hidden gem behind Notre dame!

  Review of Memorial des Martyrs [mostly jews rounded-up] de la "Deportation".

  THE hidden "JEWISH" HOLOCAUST MEMORIAL of NOTRE DAMM.

  We stumbled across this by accident when we wandered behind Notre dame to see the beautiful view from behind. Enter the small park behind Notre dame at the end of the island to find this monument, enter on the stairs to the right (as looking from Notre Dame). The guide there (an older lady) did not speak English, but had a (somewhat poorly, I gave her an alternative translation I hope she used) translated sign (there is a window in the cement wall you should not lean through). It is free to enter.

  You cannot speak while in the monument, nor take pictures, but don't let this turn you off. It was a short visit, but worth the trip. Beautifully designed and made by several famous artists and architects.

  What happened to it by the fire there? will they appeal to Jews for restoration funds now? will they call by it's real name now? THE mostly "JEWISH" HOLOCAUST MEMORIAL of NOTRE DAMM.

  ReplyDelete
 9. Kalonymus AnonymusApril 17, 2019 at 12:29 AM

  R' Mizrachi exposes Neturei Karta reshaim


  https://www.youtube.com/watch?v=xrNcsistZBY

  ReplyDelete

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.